Informace o územních plánech obcí
ve správním území
obce s rozšířenou působností Třeboň

Z dlaždicové nabídky níže (územní plány a studie) vyberte obec pro informace o jejím územním plánu.
Územní plány si můžete prohlédnout též na mapovém portálu Jihočeského kraje.
Pro podání žádosti o územně plánovací informaci dle § 21 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánovaní a stavebním řádu, použijte formulář: "žádost o územně plánovací informaci"
Nedílnou součástí územního plánování jsou též územně analytické podklady, které sledují změny a udržitelnost v rámci správního území ORP Třeboň a slouží mimo jiné jako podklady pro územní plány.
Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Nadřazeným dokumentem je Politika územního rozvoje ČR. Nadřazeným územně plánovacím podkladem pak je Územní studie Třeboňsko - Novohradsko a Územní studie krajiny Jihočeského kraje.
Další informace o činnosti můžete nalézt též na stránce odboru územního plánování a stavebního řádu.
Mapa Správního území ORP Třeboň rozloha: 538,37 Km2

Mapa Správního území ORP Třeboň

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací