Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Územní plánování

Informace o územních plánech obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Třeboň

Ze stromové nabídky vpravo vyberte obec pro informace o jejím územním plánu. Územní plány si můžete prohlédnout též na mapovém portálu Jihočeského kraje.

Pro podání žádosti o územně plánovací informaci dle § 21 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánovaní a stavebním řádu, použijte formulář:

"žádost o územně plánovací informaci"

Nedílnou součástí územního plánování jsou též územně analytické podklady, které sledují změny a udržitelnost v rámci správního území ORP Třeboň a slouží mimo jiné jako podklady pro územní plány.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Nadřazeným dokumentem je Politika územního rozvoje ČR. Nadřazeným územně plánovacím podkladem pak je Územní studie Třeboňsko - Novohradsko.

Další informace o činnosti můžete nalézt též na stránce odboru územního plánování a stavebního řádu.

Mapa Správního území ORP Třeboň rozloha: 538,37 Km2

Mapa Správního území ORP Třeboň

«Související odkazy

Partnerství