Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Územní plánování

INFORMACE O ÚZEMNÍCH PLÁNECH OBCÍ

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň 

Ze stromové nabídky vpravo vyberte obec pro informace o jejím územním plánu. Územní plány si můžete prohlédnout též na mapovém portálu Jihočeského kraje.

Pro podání žádosti o územně plánovací informaci dle § 21 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánovaní a stavebním řádu, použijte formulář: "žádost o územně plánovací informaci"

Pro podání žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánovaní a stavebním řádu, použijte formulář: "žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování"

Nedílnou součástí územního plánování jsou též územně analytické podklady, které sledují změny a udržitelnost v rámci správního území ORP Třeboň a slouží mimo jiné jako podklady pro územní plány.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje.

Nadřazeným dokumentem je Politika územního rozvoje ČR.

Nadřazenými územně plánovacími podklady jsou: 

Územní studie Třeboňsko - Novohradsko a Územní studie krajiny Jihočeského kraje.

Další informace o činnosti můžete nalézt též na stránce odboru územního plánování a stavebního řádu.

Mapa Správního území ORP Třeboň rozloha: 538,37 Km2

 

«Související odkazy

Partnerství