Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 22. 09. 2021

Úmrtí pana Jana Jindry

Se zármutkem oznamujeme, že dne 20. září 2021 zemřel pan Jan Jindra. Byl třeboňský rodák, reprezentant Československa ve veslování, který v roce 1952 získal na Olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili ve veslování. Ve čtyřce s kormidelníkem společně s ním medaili získali Stanislav Lusk, Karel Mejta, Jiří Havlis a Miroslav Koranda.

Upřímnou soustrast rodině.

Přiložený soubor: parte-J-Jindra.pdf

Vyvěšeno: 21. 09. 2021

Saunový provoz v lázních Aurora

Zářijovým zastupitelstvem prošel a byl schválen bod jednání, kterým se schválil finanční rámec a realizace stavby velkého projektu Rozšíření saunového provozu a wellness služeb v areálu lázní Aurora. Zastupitelé byli seznámeni s prezentací plánovaného saunového provozu. Viděli vizualizaci celého projektu včetně finanční stránky věci a byli seznámeni i s ekonomikou provozu. Schválené byly i předpokládané náklady na výstavbu v částce 130 mil. Kč. Financování se uskuteční  prostřednictvím vytvořeného Lázeňského investičního fondu.

Vyvěšeno: 21. 09. 2021

Schválené záměry prodeje pozemků na Třeboňsku

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém zářijovém jednání zveřejnění záměru prodejů tří pozemků. Jedná se o tři pozemky v různých částech Třeboňska, v katastru Holiček u Staré Hlíny, v Branné a v Majdaleně. Důvodem zveřejnění je žádost třech různých žadatelů o prodej. Dva z pozemků mají výměru necelých 200 m2. Třetí je o rozloze pouhých 30 m2. Na prodeje byly zpracovány znalecké posudky tak, aby se stanovila aktuální prodejní cena. Záměry prodeje jsou zveřejněny na úřední desce města, kde je možné získat více informací.

Vyvěšeno: 21. 09. 2021

Město podpoří třeboňské podnikatele

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města získá Jihočeská hospodářská komora finanční částku 75 tis Kč pro svou oblastní kancelář v Třeboni. Zastupitelé byli seznámeni s plánem činnosti kanceláře, v kterém se kancelář zavázala k aktivitám spojeným s posílením členské základny a rozšiřováním nabízených služeb podnikatelům. Ti budou mít možnost navštívit odborné semináře a získávat aktuální informace z podnikatelské sféry. „Aktivity oblastní kanceláře JHK vítám. Zaměřují se na vzdělávací akce, pořádají diskuze a tzv. kulaté stoly, odkud přichází řada podnětů a zajímavých myšlenek.“ uvedl starosta Jan Váňa.

Oblastní kancelář má na základě smlouvy ve své náplni i spolupráci na projektech města, členství v komisi Zdravé město, spolupráci s úřadem práce a třeboňskými školami.

Vyvěšeno: 21. 09. 2021

Nová vyhláška o odpadovém hospodářství Třeboně

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém zářijovém jednání nové znění Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška zrušila a nahradila vyhlášku předchozí a to z důvodu změny odpadové legislativy. Od 01.01.2021 je totiž v platnosti nový zákon o odpadech. Vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboně včetně nakládání se stavebním odpadem. „Vlastní systém nakládání s odpadem se ale nezměnil. Bylo třeba upravit pouze formální stránku vyhlášky.“ upřesnil dopad změn starosta města PaedDr. Jan Váňa.

«Související odkazy

Partnerství