Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 21. 01. 2019

Pozvánka na 3. jednání Zastupitelstva města Třeboně dne 28.01.2019

Přiložený soubor: Pozvanka-28.01.-v.r.pdf

Vyvěšeno: 15. 01. 2019

Výběrové řízení - tajemník (tajemnice) Městského úřadu Třeboň

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) úřadu - tajemníka/tajemnici Městského úřadu Třeboň. Uchazeči mohou podat přihlášky do 04.02.2019 do 12:00 hodin. Podrobné informace zde
Vyvěšeno: 14. 01. 2019

Omezení provozu kanceláře matriky a evidence obyvatel

Dne 30.01.2019 od 15:00 hod. do 04.02.2019 10:00 hod. dojde k přechodnému uzavření kanceláře matriky a evidence obyvatel.  Důvodem jsou technické úpravy kanceláře.

Vyvěšeno: 08. 01. 2019

Poplatky za svoz komunálního odpadu od roku 2019

Změna vyhlášky o poplatku za svoz odpadů

Od poplatku jsou nově osvobozeny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt. Od roku 2019 budou platit poplatek za komunální odpad (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) pouze všechny fyzické osoby, které mají na území města Třeboně (vč. místních částí) ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500 Kč. Má-li k uvedené stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Pro vlastníka takové nemovitosti plyne z vyhlášky povinnost ohlásit správci poplatku zejména jméno a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, tak číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu ohlásí vlastník zejména orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

Místní poplatek za svoz odpadů upravuje obecně závazná vyhláška č. 5/2018.

Bližší informace na pokladně městského úřadu nebo zde.

Vyvěšeno: 02. 01. 2019

Lesy v ohrožení - situace

Shrnutí problematiky kůrovcové kalamity, která postihla většinu území republiky, včetně přesahu do ekonomického aspektu této pohromy připravila Ing. Jitka Janečková, referentka státní správy lesů a myslivosti.

 

[Více]

«Související odkazy

Partnerství