Vyřizování žádostí: odbor finanční a majetkový - Stellnerová Ivana, Ing. tel: 384 342 179, email: ivana.stellnerova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 235

Poskytování dotací z rozpočtu města je upraveno následujícími předpisy:

Oblasti podporované městem Třeboň dotacemi v rámci dotačního programu v roce 2023:

Formuláře pro rok 2023 ke stažení v jednotlivých výše uvedených oblastech podpory.
Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 23.01.2023 Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2023. V návaznosti na schválení Programu vyhlašuje město Třeboň Výzvu č. 2/2023 pro podávání žádostí o dotace.

Termín pro podávání žádostí v rámci Výzvy č. 2/2023 je: 04.09.2023 - 25.09.2023

Přehled objemu finančních prostředků a podporovaných činností v rámci Výzvy č. 2/2023:

Podporované aktivity v rámci Výzvy č. 2/2023:  jednorázové akce, reprezentace města, podpora činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží

Oblast podpory:                                                              Objem finančních prostředků k poskytnutí:
- tělovýchova a sport                                                                                                           100.000 Kč
- kultura a cestovní ruch                                                                                                      100.000 Kč
- ostatní zájmové činnosti                                                                                                      20.000 Kč
- podpora činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží   700.000 Kč

 

Oblasti podporované městem Třeboň individuálními dotacemi v roce 2023:

Formuláře k individuálním dotacím ke stažení zde.

Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné dle zák. 250/2000 Sb.

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň zveřejněných dle zák. 250/2000 Sb. naleznete zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací