Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Tělovýchova a sport

Formuláře:

Žádost o dotaci

  Přílohy k žádosti:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení o partnerství

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Veřejnoprávní smlouva - vzor

Vyúčtování dotace

Čestné prohlášení zákonného zástupce

«Související odkazy

Partnerství