Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Oblasti podporované městem Třeboň individuálními dotacemi

Formuláře:

Žádost o individuální dotaci

     přílohy žádosti:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení o partnerství

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu

Veřejnoprávní smlouva - vzor

Vyúčtování

«Související odkazy

Partnerství