Kompetence: odbor územního plánování a stavebního řádu

Referent: Šruc Lukáš, Ing. tel: 384 342 168, email: lukas.sruc@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219

Kde vyřídit: žádost musí být podaná na příslušném obecním úřadu, dotazy Vám budou zodpovězeny na odboru územního plánování a stavebního řádu

Kdo může požádat: občan dané obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku či stavbě na území obce, a orgán veřejné správy

Platný předpis: Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) (§55)

Veškeré nové funkční využití parcel musí být v souladu s územním plánem obce. Pokud mám zájem stavět na pozemku, který v územním plánu není veden jako zastavěné území, ani zastavitelná plocha, mohu požádat o změnu územního plánu. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy.

Žádost o změnu územního plánu: žádost musí být písemná. Vzor žádosti není stanoven. Žádost musí obsahovat pouze následující údaje:

Poplatky:Zastupitelstvo obce může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou nákladů žadatelem.

Postup pořízení změny:při pořízení změny se postupuje obdboně jako při pořízení územního plánu. Po podání žádosti obsahující všechny náležitosti neplyne nutnost provádět další úkony.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací