Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rozvojové akce

Optická síť

Poskytovatelé internetového připojení, společnosti PODA a.s., STARNET s.r.o. a T-MOBILE Czech Republic a.s., společně připravují výstavbu optické sítě v Třeboni. Plánované trasy optických kabelů jsou zakreslené v připojené přehledné situaci, realizace se předpokládá v období podzim 2019 až 2021.

V období březen až červen 2019 jsou realizovány úseky optické sítě, jejíž výstavba byla zahájená v roce 2018.

Situace

 

Stavební úpravy plynové kotelny na sídlišti Hliník na hernu stolního tenisu

(Projektová dokumentace v rozpracovanosti k datu 19.01.2018)

Celková situace
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Řez A-A


Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského, Třeboň

Situace 

 

Vizualizace studie koupaliště

Vstup na koupaliště
Jižní pohled
Východní pohled

 

Studie výstavby zimního stadionu

Studie je platná k 15. 11. 2016

Celková situace
Pohledy východ-západ
Pohledy sever-jih
Půdorysy 1NP
Půdorysy 2NP
Řezy

 

Studie čp. 19 a 20 - Masarykovo náměstí

Textová část
Půdorys 1NP a 2NP
Zákres do fotky

 

Projekt rekreační zóny s venkovním koupalištěm

Letité téma výstavby letního koupaliště v Třeboni začíná konečně nabývat zřetelných obrysů. Od počátku bylo zřejmé, že hlavním požadavkem je vyřešit možnost letního koupání pro rodiny s dětmi. Na areál klasického veřejného koupaliště jsou kladeny nemalé prostorové a další požadavky. Více informací naleznete zde.

Textová část
Situace

 

Studie adaptace hlediště Divadla J. K. Tyla

Studie.pdf

 

Záznam ze setkání s občany - představení rozvojových investic města

«Související odkazy

Partnerství