Letité téma výstavby letního koupaliště v Třeboni začíná konečně nabývat zřetelných obrysů. Od počátku bylo zřejmé, že hlavním požadavkem je vyřešit možnost letního koupání pro rodiny s dětmi. Na areál klasického veřejného koupaliště jsou kladeny nemalé prostorové a další požadavky. Více zde:

Aby areál dával smysl a byl skutečným veřejným koupalištěm musí mít především:
Ze dvou dlouhodobě diskutovaných lokalit (pláž u Světa vs. prostor u Lázní Aurora) dokáže výše uvedené požadavky naplnit areál pláže rybníka Svět. V úvodní studii se počítá např. s cca 900 m2 vodních ploch bazénů s atrakcemi umístěných do prostoru mezi písečnou pláž a veslařskou loděnici, výstavbou nového bistra, venkovního workoutového hřiště, případně hřiště na plážový volejbal. Dlouhodobým cílem je, aby se areál pláže (mimo samotný prostor bazénů) stal otevřeným, celoročně přístupným veřejným prostorem, kam si i mimo koupací sezónu budou moci občané jít odpočinout, zacvičit, či si dát u vody kávu a zákusek. V procesu je nyní příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace, která dá i přesnější odpověď na celkovou výši potřebných prostředků.

Co lze a nelze stavět u Aurory

Varianta stavby veřejného koupaliště u Aurory s dlouhodobou sezónou (květen, říjen) naráží přinejmenším na tyto prakticky neřešitelné problémy:
Častý argument o možnostech dohřívání bazénů u Lázní Aurora zbytkovým teplem z kogenerační jednotky je velice diskutabilní. Zbytkového tepla na Auroře je k dispozici nejvíce v červenci a to cca 1100GJ za měsíc, dle hrubých modelových výpočtů bychom tedy mohli v červenci vyhřívat bazén o velikosti cca 25x25 m2 na 28C. V okrajových měsících sezóny (květen, říjen) však množství disponibilního tepla prudce klesá (teplo spotřebovávají lázně na svůj provoz), zatímco jeho potřeba kvůli nižší teplotě okolí bazénu roste. V každém případě jde o lázeňské zařízení, které je určeno především pro klienty lázní, kteří přijíždí za léčbou a odpočinkem a tomu musí odpovídat i patřičný režim v tomto prostoru. Pokud jde o případné rozšíření bazénového a wellness komplexu Aurory, i o něm je do budoucna vhodné uvažovat. Musí to být spíše v kontextu lázeňské a wellness péče, v souladu se strategií lázní a hlavně založeno na odborných podkladech.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací