Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Projekt rekreační zóny s venkovním koupalištěm

Letité téma výstavby letního koupaliště v Třeboni začíná konečně nabývat zřetelných obrysů. Od počátku bylo zřejmé, že hlavním požadavkem je vyřešit možnost letního koupání pro rodiny s dětmi. Na areál klasického veřejného koupaliště jsou kladeny nemalé prostorové a další požadavky. Více zde:

Aby areál dával smysl a byl skutečným veřejným koupalištěm musí mít především:
 • okamžitou kapacitu min 800 osob (obdobně jako Soběslav či Dačice)
 • dostatečnou velikost vodních ploch s odděleným využitím
 • zařízení pro intenzivní vyžití pro rodiny s dětmi (skluzavky a další atrakce)
 • možnost vyhradit část vodní plochy pro plavecké dráhy (25 m)
 • dostatečnou parkovací kapacitu v blízkosti areálu
 • kvalitní možnosti občerstvení
 • dostatečný prostor mimo bazény pro relaxaci či sportovní vyžití atd.
Ze dvou dlouhodobě diskutovaných lokalit (pláž u Světa vs. prostor u Lázní Aurora) dokáže výše uvedené požadavky naplnit areál pláže rybníka Svět. V úvodní studii se počítá např. s cca 900 m2 vodních ploch bazénů s atrakcemi umístěných do prostoru mezi písečnou pláž a veslařskou loděnici, výstavbou nového bistra, venkovního workoutového hřiště, případně hřiště na plážový volejbal. Dlouhodobým cílem je, aby se areál pláže (mimo samotný prostor bazénů) stal otevřeným, celoročně přístupným veřejným prostorem, kam si i mimo koupací sezónu budou moci občané jít odpočinout, zacvičit, či si dát u vody kávu a zákusek. V procesu je nyní příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace, která dá i přesnější odpověď na celkovou výši potřebných prostředků.

Co lze a nelze stavět u Aurory

Varianta stavby veřejného koupaliště u Aurory s dlouhodobou sezónou (květen, říjen) naráží přinejmenším na tyto prakticky neřešitelné problémy:
 • charakter provozu veřejného koupaliště je neslučitelný s lázeňským statutem (tzn. taková stavba nemá šanci získat souhlas úřadů)
 • prostorová, tedy i kapacitní omezení (cca 10x méně prostoru než na pláži)
 • špatná dopravní obslužnost a omezené parkovací možnosti
 • chybějící prostory pro dodatečné sportovně relaxační aktivity
Častý argument o možnostech dohřívání bazénů u Lázní Aurora zbytkovým teplem z kogenerační jednotky je velice diskutabilní. Zbytkového tepla na Auroře je k dispozici nejvíce v červenci a to cca 1100GJ za měsíc, dle hrubých modelových výpočtů bychom tedy mohli v červenci vyhřívat bazén o velikosti cca 25x25 m2 na 28C. V okrajových měsících sezóny (květen, říjen) však množství disponibilního tepla prudce klesá (teplo spotřebovávají lázně na svůj provoz), zatímco jeho potřeba kvůli nižší teplotě okolí bazénu roste. V každém případě jde o lázeňské zařízení, které je určeno především pro klienty lázní, kteří přijíždí za léčbou a odpočinkem a tomu musí odpovídat i patřičný režim v tomto prostoru. Pokud jde o případné rozšíření bazénového a wellness komplexu Aurory, i o něm je do budoucna vhodné uvažovat. Musí to být spíše v kontextu lázeňské a wellness péče, v souladu se strategií lázní a hlavně založeno na odborných podkladech.

Partnerství