Vyřizování žádostí: odbor finanční a majetkový - Stellnerová Ivana, Ing. tel: 384 342 179, email: ivana.stellnerova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 235

Poskytování dotací z rozpočtu města je upraveno následujícími předpisy:

Oblasti podporované městem Třeboň dotacemi v rámci dotačního programu v roce 2023:

Formuláře pro rok 2023 ke stažení v jednotlivých výše uvedených oblastech podpory.
Zastupitelstvo města Třeboně schválilo dne 23.01.2023 Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2023. V návaznosti na schválení Programu vyhlašuje město Třeboň Výzvu č. 2/2023 pro podávání žádostí o dotace.

Termín pro podávání žádostí v rámci Výzvy č. 2/2023 je: 04.09.2023 - 25.09.2023

Přehled objemu finančních prostředků a podporovaných činností v rámci Výzvy č. 2/2023:

Podporované aktivity v rámci Výzvy č. 2/2023:  jednorázové akce, reprezentace města, podpora činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží

Oblast podpory:                                                              Objem finančních prostředků k poskytnutí:
- tělovýchova a sport                                                                                                           100.000 Kč
- kultura a cestovní ruch                                                                                                      100.000 Kč
- ostatní zájmové činnosti                                                                                                      20.000 Kč
- podpora činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží   700.000 Kč

 

Oblasti podporované městem Třeboň individuálními dotacemi v roce 2023:

Formuláře k individuálním dotacím ke stažení zde.

Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné dle zák. 250/2000 Sb.

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň zveřejněných dle zák. 250/2000 Sb. naleznete zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací