Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Dotace z rozpočtu města

Vyřizování žádostí: odbor finanční a majetkový - Stellnerová Ivana, Ing. tel: 384 342 179, email: ivana.stellnerova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 235

Poskytování dotací z rozpočtu města je upraveno následujícími předpisy:

Oblasti podporované městem Třeboň dotacemi v rámci dotačního programu v roce 2022:

Formuláře pro rok 2022 ke stažení v jednotlivých výše uvedených oblastech podpory.

Výzva č. 2/2022 pro podávání žádostí o dotace

Přehled podporovaných činností a předpokládaného objemu finančních prostředků v rámci Výzvy č. 2/2022:

 

Oblast podpory:

Předpokládaný objem finančních prostředků k poskytnutí

Tělovýchova a sport
jednorázové akce, reprezentace města

100.000 Kč

Kultura a cestovní ruch
jednorázové akce, reprezentace města

100.000 Kč

Ostatní zájmové činnosti
jednorázové akce, reprezentace města

20.000 Kč

Trenéři – podpora činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží

600.000 Kč

 

Bližší informace k podávání žádostí o dotace naleznou žadatelé v dokumentech uvedených výše (program, pravidla, směrnice...).

Termín pro podávání žádostí o dotace v rámci Výzvy č. 2/2022:

od 01.09.2022 do 23.09.2022.


 Oblasti podporované městem Třeboň individuálními dotacemi v roce 2022:

  • sociální služby a zdravotnictví
  • ostatní účely, které nespadají do oblastí podporovaných v rámci dotačního programu

Formuláře k individuálním dotacím ke stažení zde.

Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné dle zák. 250/2000 Sb.

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň zveřejněných dle zák. 250/2000 Sb. naleznete zde.

«Související odkazy

Partnerství