Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Dotace z rozpočtu města

Vyřizování žádostí: odbor finanční a majetkový - Stellnerová Ivana, Ing. tel: 384 342 179, email: ivana.stellnerova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 235

Oblasti podporované městem Třeboň dotacemi v rámci dotačního programu v roce 2019:

  • tělovýchova a sport
  • kultura a cestovní ruch
  • ostatní činnosti
  • činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží

Program poskytování dotací na podporu uvedených oblastí v roce 2019 byl schválen usnesením zastupitelsta města č. 32/2019-4 dne 25.02.2019.

  VÝZVA č. 2/2019

Město Třeboň zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace  na  podporu volnočasových aktivit v roce 2019 dle Pravidel pro  poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně

a) v oblasti tělovýchovy a sportu
(celková alokovaná částka 65.000,00 Kč)

b) v oblasti kultury a cestovního ruchu
(celková alokovaná částka 177.000,00 Kč)

c) v oblasti ostatních zájmových činností
(
celková alokovaná částka 68.000,00 Kč)

d) na činnost vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží
(celková alokovaná částka 600.000,00 Kč)

V návaznosti na Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 schválený usnesením ZM č. 32/2019-4 ze dne 26.02.2019 a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně schválenými usnesením ZM č. 117/2017-26 ze dne 18.12.2017 oznamujeme spolkům, zájmovým sdružením a dalším způsobilým žadatelům sídlícím nebo působícím v Třeboni, že je možné podat žádost o finanční dotaci z rozpočtu města Třeboně na rok 2019. Cílem poskytnutí finanční dotace je podpora žadatelů ve výše uvedených oblastech pod písm. a), b), c) na jednorázové akce nebo reprezentaci města Třeboně a podpora činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží uvedená pod písm. d).

 Žádosti je možné podávat od 30.08.2019 do 20.09.2019 na podatelně Městského úřadu Třeboň.

Podrobné informace pro žadatele, Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně jsou pro jednotlivé oblasti zveřejněny na webových stránkách města Třeboně www.mesto-trebon.cz. Informace rovněž poskytne odbor finanční a majetkový.


Oblasti podporované městem Třeboň individuálními dotacemi v roce 2019:
  • sociální služby a zdravotnictví
  • akce hodné zřetele

Poskytování individuálních dotací upravuje Směrnice o poskytování dotací městem Třeboň s platností a účinností od 01.01.2018.

Formuláře k individuálním dotacím:

Veřejnoprávní smlouvy zveřejněné dle zák. 250/2000 Sb.

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň zveřejněných dle zák. 250/2000 Sb. naleznete zde.

«Související odkazy

Partnerství