Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Platná dokumentace

  

Územní plán Třeboň v aktuálním znění po změně č. 1, 3, 6 a 5:

Výkres základního členění
Hlavní výkres - měřítko 1:10000

Hlavní výkres - měřítko 1:5 000
Hlavní výkres - vodní hospodářství
Hlavní výkres - zásobování plynem a teplem
Hlavní výkres - energetika a telekomunikace
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Textová částVyhodnocování územního plánu Třeboň (období 2016 - 2020)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Třeboň Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň dle § 55 stavebního zákona. Jedná se o 2. Zprávu o uplatňování (za období 2016 - 2020).

Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň dne 28.06.2021 pod číslem usnesení 63/2021-20.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, ods. (3) stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň (období 2016 - 2020)

 

Změna č. 5 Územního plánu Třeboň

Změna č. 5 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 14.12.2020 pod číslem usnesení 110/2020-16. Dne 22.01.2021 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.

Změna č. 5 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 06.02.2021.

Změna č. 5 Územního plánu Třeboň, včetně Úplného znění po Změně č. 5 Územního plánu Třeboň

 

Změna č. 6 Územního plánu Třeboň

Změna č. 6 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 21.09.2020 pod číslem usnesení 70/2020-14. Dne 29.09.2020 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.

Změna č. 6 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 15.10.2020.

Změna č. 6 Územního plánu Třeboň, včetně Úplného znění po Změně č. 6 Územního plánu Třeboň


Změna č. 3 Územního plánu Třeboň

Změna č. 3 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 27.04.2020 pod číslem usnesení 16/2020-12. Dne 05.05.2020 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.

Změna č. 3 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 20.05.2020.

Změna č. 3 Územního plánu Třeboň, včetně Úplného znění po Změně č. 3 Územního plánu Třeboň


Změna č. 1 Územního plánu Třeboň

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 10.09.2018 pod číslem usnesení 99/2018-31. Dne 25.10.2018 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 09.11.2018.

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň, včetně právního stavu


Vyhodnocování územního plánu Třeboň

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Třeboň Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň dne 09.05.2016 pod číslem usnesení 41/2016-13

Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, ods. (3) stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň

 

Územní plán Třeboň

Územní plán Třeboň byl schválen Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 26. listopadu 2012 pod číslem usnesení 178/2012-21. Dne 14. prosince 2012 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání územního plánu na úřední desce.

Územní plán Třeboň nabyl účinnosti 29. prosince 2012 a ÚPNsÚ včetně změn pozbyl platnosti. Urbanistické studie a Územní plány zón zůstávají v platnosti.

Výkres základní členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres - měřítko 1:5 000
Hlavní výkres - vodní hospodářství
Hlavní výkres - zásobování plynem a teplem
Hlavní výkres - energetika a telekomunikace
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

Textová část

 

________________________________________________________________________________________________

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM1, BV6, OS4 (k. ú. Třeboň, k. ú. Břilice)

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM1, BV6, OS4 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 17/2020-12 ze dne 27.04.2020 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 20.05.2020.

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM1, BV6, OS4 

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM5, OS6 (k. ú. Třeboň, k. ú. Holičky u Staré Hlíny)

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM6, OS5 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 18/2020-12 ze dne 27.04.2020 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 20.05.2020.

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM5, OS6.

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM2 (v k.ú. Třeboň)

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM2 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 86/2014-34 ze dne 23.06.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 02.08.2014.

Hlavní výkres - funkční regulace
Hlavní výkres - prostorové regulace
Hlavní výkres - veřejné prostranství a zeleň
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Koordinační výkres
Výkres záborů ZPF
Výkres širších vztahů


Textová část

 

Změna č. 5 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 (v k.ú. Třeboň)

Změna č. 5 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 43/2022-26 ze dne 09.05.2022 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 08.06.2022 a její vydání nabylo účinnosti dne 23.06.2022.

Změna č. 5 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 

Úplně znění po Změně č. 5 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

 

Změna č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 (v k.ú. Třeboň)

Změna č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 64/2021-20 ze dne 28.06.2021 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 19.07.2021 a její vydání nabylo účinnosti dne 03.08.2021.

Změna č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 

Úplně znění po Změně č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

 

Změna č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 (v k.ú. Třeboň)

Změna č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 71/2020-14 ze dne 21.09.2020 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 02.11.2020 a její vydání nabylo účinnosti dne 17.11.2020.

Změna č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 

Úplně znění po Změně č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

 

Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 (v k.ú. Třeboň)

Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 118/2019-8 ze dne 26.08.2019 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 05.11.2019 a její vydání nabylo účinnosti dne 20.11.2019.

Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 je uložena u:

a) pořizovatele – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, úřad územního plánování;

b) stavebního úřadu – Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, stavební úřad;

c) krajského úřadu – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.

Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 

Úplně znění po Změně č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM3 (v k.ú. Třeboň)
Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha OS5 (v k.ú. Třeboň)

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM3 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 106/2014-36 ze dne 15.09.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 03.12.2014.

Regulační plán pro zastavitelnou plochu OS5 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 107/2014-36 ze dne 15.09.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 03.12.2014.

Hlavní výkres - funkční regulace
Hlavní výkres - prostorové regulace
Hlavní výkres - veřejné prostranství a zeleň
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Koordinační výkres
Výkres záborů ZPF
Výkres širších vztahů

Textová část BM3 a OS5

 

________________________________________________________________________________________________ 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BV1

Dne 25.06.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.

Územní studie BV1

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BV2

Dne 21.06.2021 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.

Územní studie BV2

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BV3

Dne 16.04.2020 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.

Územní studie BV3

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BV14

Dne 16.01.2019 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Aleš Valder.

Územní studie BV14

 

Územní studie Třeboň - Branná, zastavitelné plochy BV24

Dne 15.08.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Radek Jánošík.

Územní studie BV24

 

Územní studie Třeboň - Branná, zastavitelné plochy BV25, BV26, BV27

Dne 25.07.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Radek Jánošík.

Územní studie BV25, BV26, BV27

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BM4

Dne 31.10.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Petr Zifčák.

Územní studie BM4

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BM10

Dne 6. 1. 2016 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.

textová část

grafická část

 

Územní studie - studie vodohospodářské infrastruktury (zastavitelné plochy BM2 a BM3)

Dne 14. 3. 2016 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval ing. Milan Průcha.

Územní studie

Odůvodnění

 

Územní studie Třeboň - plocha přestavby VP2

Dne 25.01.2021 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Petr Zifčák.

Územní studie VP2

 

Tvorba Územního plánu Třebon byla financována z Integrovaného Operačním Programu EU PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ výzva 5.3b) na pořízení Nového územního plánu Města Třeboň.

5. kontinuální výzva pro aktivity oblasti intervence 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena 30. ledna 2009 pro projekty na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí. Příjem žádostí pro 5. kontinuální výzvu bude ukončen 21. srpna 2009 ve 14 hod.

Oprávněnými žadateli jsou obce nad 500 obyvatel (včetně). Obce musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje
  • minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu
  • Obec musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

Více informaci na www.strukturalni-fondy.cz

 


Územní plán zóny (ÚPnZ)


Urbanistické studie (Us) 


«Související odkazy

Partnerství