Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Projednávaná dokumentace

ZMĚNY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA TŘEBOŇ

 

Změna č. 7 Územního plánu Třeboň

V souladu s § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 7 Územního plánu Třeboň a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 7 Územního plánu Třeboň. Veřejné projednání proběhlo 09.03.2022 (středa) od 16:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 třeboň, ve velké zasedací místnosti (č. dveří 119, přízemí). Změna č. 7 Územního plánu Třeboň je pořizována dle § 55b stavebního zákona tj. zkráceným postupem. 

V současné době probíhá vyhodnocování uplatněných stanovisek, námitek a připomínek při veřejném projednání.

Návrh Změny č.7 Územního plánu Třeboň pro veřejné projednání je k nahlédnutí zde.

________________________________________________________________


Probíhají práce na Změně č. 2 Územního plánu Třeboň.

                                                                                                                                                       


Změna č. 4 Územního plánu Třeboň

Pořízení Změny č. 4 územního plánu Třeboň bylo dne 28.01.2019 zrušeno usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 12/2019-3.

                                                                                                                                                        


Územní studie Třeboň - Branná, plocha BV15a

Projektant Ing. arch. Milan Hrádek zpracoval návrh na pořízení Územní studie Třeboň - Branná, plocha BV15a. V současné době je návrh konzultován s vlastníky pozemků a dotčenými orgány.

Návrh k nahlédnutí zde: Územní studie Třeboň - Branná, plocha BV15a

 

Územní studie Třeboň - plocha přestavby OS3

Zpracovatelé, tj. společnosti PRO-PLANS s.r.o. a Brůha a Krampera Architekti spol. s r.o., zpracovali návrh na pořízení Územní studie Třeboň - plocha přestavby OS3. V současné době je návrh konzultován s vlastníky pozemků a dotčenými orgány.

Návrh k nahlédnutí zde: Územní studie Třeboň - plocha přestavby OS3

 

«Související odkazy

Partnerství