Informace o územních plánech obcí
ve správním území
obce s rozšířenou působností Třeboň

Z dlaždicové nabídky níže (územní plány a studie) vyberte obec pro informace o jejím územním plánu.
Územní plány si můžete prohlédnout též na mapovém portálu Jihočeského kraje.
Pro podání žádosti o územně plánovací informaci dle § 21 zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánovaní a stavebním řádu, použijte formulář: "žádost o územně plánovací informaci"
Nedílnou součástí územního plánování jsou též územně analytické podklady, které sledují změny a udržitelnost v rámci správního území ORP Třeboň a slouží mimo jiné jako podklady pro územní plány.
Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Nadřazeným dokumentem je Politika územního rozvoje ČR. Nadřazeným územně plánovacím podkladem pak je Územní studie Třeboňsko - Novohradsko a Územní studie krajiny Jihočeského kraje.
Další informace o činnosti můžete nalézt též na stránce odboru územního plánování a stavebního řádu.
Mapa Správního území ORP Třeboň rozloha: 538,37 Km2

Mapa Správního území ORP Třeboň

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací