NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÉ VELENICE

V současné době je projednáván návrh nového Územního plánu České Velenice.

Proces pořizování je ve fázi po veřejném projednání. Pořizovatelem je Ing. Jiří Košan. Zpracovatelem je projekční kancelář Brůha & Krampera Architekti, spol. s r. o., zastoupená Ing. arch. Jiřím Brůhou.

Návrh pro společné jednání je dostupný zde. Společné jednání proběhlo v únoru 2020.

Návrh pro veřejné projednání je dostupný zde. Veřejné projednání proběhlo v červnu 2021.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 5 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 07.12.2020. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 05.01.2021.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 5 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 4 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 24.09.2018. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 12.10.2018.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 4 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 3 ÚPO České Velenice byla schválena zastupitelstvem města České Velenice dne 19.06.2017. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 05.07.2017.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 3 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČESKÉ VELENICE

Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice České Velenice byla vydána Zastupitelstvem města České Velenice dne 21.09.2009 pod číslem  usnesení 5/19, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 08.10.2009.

Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice České Velenice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu obce České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČESKÉ VELENICE 

V současné době je platný Územní plán obce České Velenice (obecně závazná vyhláška obce ze dne 20.6.2005).

Územní plán obce České Velenice byl schválen Zastupitelstvem města dne 20.6.2005 a nabyl účinnosti dne 08.8.2005.

 Územní plán obce České Velenice je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce České Velenice

                                              Úplné znění ÚPO České Velenice po změně č. 5

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE ČESKÉ VELENICE – LOKALITA PASTVINY

Územní studie - lokalita Pastviny náleží k zásadním plochám vymezeným, v rámci územního plánu města České Velenice, pro rozvoj bydlení ve městě. Vzhledem k poloze, rozsahu území a nutnosti uspořádat koridory, bylo rozhodnuto zpracovat územní studii v rozsahu regulačního plánu.

Územní studie České Velenice - lokalita Pastviny byla schválena dne 28. 7. 2008.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie České Velenice – lokalita Pastviny

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY STŘEDU MĚSTA ČESKÉ VELENICE

Úkolem studie je zachování a rozvoj hodnot stávající souvislé zástavby středu Českých Velenic (ulice Revoluční, třídy Čsl. legií a ulice Vitorazské).

Územní studie stávající zástavby středu města České Velenice byla schválena dne 25.11.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie stávající zástavby středu města České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBY U CELNICE – ČESKÉ VELENICE

Úkolem studie je zachování hodnot území a návrh stavebního vývoje východní části Českých Velenic.

Územní studie zástavby u celnice - České Velenice byla schválena dne 21.12.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie zástavby U Celnice – České Velenice

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE ČESKÉ VELENICE

Zastupitelstvo města České Velenice svým usnesením dne 05.04.2017 vydalo formou opatření obecné povahy Územní opatření o stavební uzávěře České Velenice, které dne 22.04.2017 nabylo účinnosti. Opatření se týká zejména třídy Čsl. legií včetně přilehlé zástavby a jihovýchodní části ulice Revoluční včetně přilehlé zástavby (území, pro které platí stavební uzávěra je vyznačeno v mapovém podkladu).

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací