Vyvěšeno: 02. 05. 2022

POZVÁNKA NA 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBOŇ

Pozvánka NA 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, které se uskuteční V PONDĚLÍ 09.05.2022 OD 18:00 HODIN

v zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň.

Přiložený soubor: Pozvanka.pdf

Vyvěšeno: 11. 04. 2022

Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň

V týdnu od 19.dubna budou zahájeny práce na realizaci akce „Stezka a chodník v ulici Pražská Třeboň“. Tato akce se sestává ze dvou částí.
První částí akce bude oprava stávajícího chodníku v úseku od kruhové křižovatky U Trojice (od pneuservisu) po vjezd do areálu (kde jsou sídla několika společností např. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, cestmistrovství Třeboň,  Agraservis, společnost s ručením omezeným a U+M Servis s.r.o.). Předmětem opravy je výměna pochozí vrstvy  chodníku včetně konstrukčních vrstev, úprava přechodu pro chodce v Rybářské ulici a výměna veřejného osvětlení chodníku včetně pokládky nového kabelu. Po dobu provádění prací bude tento chodník uzavřen.
Druhou částí akce bude vybudování nové stezky. Stezka bude navazovat na konec chodníku, který v současné době končí u vjezdu do výše uvedeného areálu a bude pokračovat směrem na Gigant. V prostoru odbočky ze silnice I/24 do Břilic (tak zvané metro) bude tato stezka napojena na silnici I/24 a dále bude pokračovat k propojení s polní cestou označenou VPC 30, která byla vybudována v loňském roce.
Dokončení  realizace celé akce je do 30.06.2022. Zhotovitelem stavby bude společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00  Praha.
Předem se omlouváme za dočasná omezení při uzavírce chodníku.

Vyvěšeno: 01. 04. 2022

Krajský úřad - Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí požáru

S platností k 01.04.2022 bylo hejtmanem Jihočeského kraje ukončeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Ostatní informace

Vyvěšeno: 29. 03. 2022

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

V sobotu 2. dubna 2022 se v celé České republice uskuteční akce Ukliďme Česko. Třeboň se letos k této největší dobrovolnické úklidové akci připojí již po osmé. Sraz je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.

Tak jako v předešlých ročnících budeme mít dvě úklidové trasy – Stezka zdraví, hráze rybníků Svět a Opatovický a část Zlaté stoky. Akce je vhodná nejen pro dospěláky, ale i pro rodiny s dětmi. Odvoz odpadů zajistí Technické služby Třeboň. Akce je podporována Zdravým městem Třeboň.

.

Vyvěšeno: 25. 03. 2022

BEZPEČNÉ PÁLENÍ - UPOZORNĚNÍ HZS

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na zvýšené nebezpečí vzniku požáru v důsledku sucha. Prosíme o dodržování všech pravidel a doporučení pro pálení. Pálení je povinnost předem nahlásit hasičskému záchrannému sboru na webu: https://paleni.izscr.cz/paleni nebo tel. čísle: na číslo 950 230 801. Dále upozorňujeme, že vypalování porostů je zakázáno. Více informací k dané problematice naleznete na https://www.hzscr.cz/clanek/prehled-povinnosti-rad-pravidel-a-doporuceni-podstatnych-pro-bezpecne-paleni.aspx

Děkujeme, že jste zodpovědní!

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ptačí chřipka - důležitá informace pro občany především místních částí Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína.
Aktuality (147)

Ptačí chřipka - důležitá informace pro občany především místních částí Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína.

“Nařízení Státní veterinární správy pro chovatele ptáků v uzavřeném pásmu“

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v katastrálním území Frahlelž, vydala Státní veterinární správa mimořádné opatření. Bylo stanoveno uzavřené pásmo, do kterého spadají i místní části Třeboně -Přeseka, Břilice, Stará Hlína a Nová Hlína. Konkrétně celé katastrální území Přeseka a Stará Hlína a část katastrálního území Břilice (severní část od komunikace Třeboň – Dunajovice) a část katastrálního území Holičky u Staré Hlíny (západní část katastru od silnice Třeboň – Jindřichův Hradec). V uzavřeném pásmu se chovatelům ptáků nařizuje držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků. Na vstupech a výstupech do a z hospodářství se musí používat dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy. Chovatelé musí v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery ptáků, a to neprodleně. Je zakázáno přemisťovat (nakupovat, prodávat, darovat apod.) ptáky z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu. Nařízená opatření platí do té doby, než budou Státní veterinární správou zrušena.

Pokud chovatelé zjistí jakékoli šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů ptáků, okamžitě toto oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 212.

Celý text nařízení Státní veterinární správy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Třeboň.

 

Více informací
Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací