Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 20. 02. 2020

Dotace na péči o seniory

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili poskytnutí dotace pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, které provozuje Domov seniorů v Třeboni. Dotace musí být ještě schválena na březnovém zastupitelstvu. Pokud ji zastupitelé podpoří, pak se částka ve výši 215 tis. Kč uvolní na pokrytí služeb péče o seniory. V současné době je v domově 43 obyvatel z Třeboně.

„Tato služba je hojně využívaná, má pozitivní hodnocení a péče o seniory je naší prioritou. Budeme při jednání zastupitelstva apelovat na to, aby byla dotace podpořena,“ dodala k materiálu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 20. 02. 2020

V Břilicích se v květnu chystá pouť

Milovníci pouťových radovánek se mohou těšit na květnovou pouť, která míří do Břilic. Radní města Třeboně schválili společnou žádost provozovatelů atrakcí a doprovodných služeb, kteří jsou již tradičními realizátory, a lze tedy očekávat adekvátní kvalitu zábavy. K žádosti se kladně vyjádřil i osadní výbor této místní části. Pouť se uskuteční v období 07. – 10.05. s tím, že umístění atrakcí započne již v pondělí 04.05.2020.

Vyvěšeno: 07. 02. 2020

Nové hřiště a sportoviště na Kopečku v Třeboni

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili podání žádosti o příspěvek Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2020. „Naše plány jsou takové, že bychom chtěli v lokalitě Kopeček ve Vodárenské ulici na pozemcích města vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště s travnatým povrchem pro míčové hry, obnovit asfaltové hřiště na košíkovou, postavit dětské hřiště s herními prvky a vše osadit patřičným mobiliářem. Předpokládané náklady jsou ve výši 3 mil. Kč.“ osvětlil plány starosta města Jan Váňa.

„V současné době se na tomto místě nacházejí dva zanedbané antukové kurty, které jsou ohrazené plotem a neudržovaná asfaltová plocha pro basketbal a volejbal, vše je ve špatném stavu a zcela nefunkční. Z jednoho kurtu bychom udělali hřiště s umělým povrchem pro hraní míčových her ve smyslu tenisu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, badmintonu, florbalu či házené. Z druhého kurtu vznikne hřiště s travnatým porostem pro malý fotbal. Stávající asfalt opravíme a instalujeme nové koše. Přibyde šplhací sestava se skluzavkou a houpačka. V plánu je i instalace laviček a odpadkových košů spolu se stojany na kola tak, aby zde vzniklo krásné centrum pro aktivní odpočinek a útočiště pro rodiče s dětmi,“ doplnila plány města místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 07. 02. 2020

Revitalizace zeleně na hřbitově sv. Alžběty v Třeboni pokračuje

Od roku 2017 probíhá na hřbitově sv. Alžběty v Třeboni revitalizace zeleně, která je spolufinancována městem a dotací z Operačního programu Životní prostředí – Ochrana  a péče o přírodu a krajinu – Zlepšení kvality prostředí v sídlech. První etapa revitalizace zahrnovala především kácení a nové výsadby a byla kompletně zrealizována v roce 2017. Následně se započalo s péčí o nově vysazené dřeviny. Letos začne druhá etapa, která bude opět obsahovat kácení a následnou výsadbu nových dřevin. Na posledním jednání rady města byl schválen dodatek ke smlouvě, který upravuje cenu prací a to směrem dolů o částku necelých 45 tis. Kč. Důvodem je původně plánované pokácení lísek za hřbitovní zdí. Tyto lísky jsou ale vzrostlé, oddělují bytovou zástavbu od hřbitova a v letních měsících tvoří příjemný stín, tudíž budou na místě ponechány. Další úspory se dosáhlo díky použití kvalitního materiálu opěrných kůlů pro nově vysazené stromy. Tyto kůly byly plánované s životností na tři roky, avšak materiál a konstrukce je vysoce kvalitní a bude svou funkci plnit i nadále, tudíž není třeba výměna.

„Vymínili jsme si ještě jednu změnu a to termínovou, kdy dle původních plánů mělo dojít ke kácení a výsadbě v listopadu tohoto roku. Kácení jsme přesunuli na jaro, jelikož by vycházelo na období Památky zesnulých, kdy je na hřbitovech vysoká frekvence lidí a kácení by narušovalo pietu,“ doplnila změnu v projektu místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 07. 02. 2020

Nový nájemce rybníku na území Břilic

Na pozemku p. č. 4298 a p.č. 4074 v k. ú. Břilice se nachází rybník, který byl v minulosti propachtován tedy pronajat. Nájemce však smlouvu vypověděl a odůvodněním nedostatku vody v rybníce. Tímto nedostatkem vody došlo k poškození hráze hlodavci a plocha rybníka i hráz zarostla nálety a rákosem. Zmíněný pozemek byl tedy na základě schválení radních města Třeboně znovu nabídnut formou zveřejnění záměru pachtu. O pozemek projevili zájem dva uchazeči. Vybrána byla ekonomicky výhodnější nabídka. Nový nájemce se zavázal, že v horizontu dvou let opraví vodní dílo a obnoví jeho funkčnost.

«Související odkazy

Partnerství