Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

21. 08. 2020

Obnova památek v Třeboni a v místních částech a modernizace požární zbrojnice v Branné podpořené z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020


V roce 2020 byly z rozpočtu Jihočeského kraje podpořeny tyto investice:

  • Obnova kovového kříže v Nové Hlíně
  • Obnova historické opony v divadle J. K. Tyla
  • Výměna vrat požární zbrojnice v Branné

                 


 

Obnova kovového kříže v Nové Hlíně
Na konci července letošního roku byla dokončena obnova kovového kříže s kamenným podstavcem, stojící u zvonice a dětského hřiště v centru místní části Nová Hlína. Kříž se zvonicí jsou dominantou v centru Nové Hlíny, kterou v letní turistické sezóně projíždí velké množství cyklistů. Předmětem obnovy této drobné sakrální architektury byla demontáž kříže s podstavcem, odvoz do dílny restaurátora Tomáše Franty v Mladošovicích, kde bylo provedeno  práškové otryskání kříže i podstavce, zinkování a nástřik kříže, doplnění chybějícího kovového nápisu INRI, zlacení plastik Ježíše Krista a Panny Marie, ošetření kamene, provedení obnovy nátěru vytesaného nápisu „NÁSLEDUJTE KRISTA ODPLATA JEST-JISTÁ BUDE SOUD“ a zpětná instalace kříže a podstavce. Obnova kříže je spolufinancována Jihočeským krajem z dotačního programu Kulturní dědictví – opatření č. II – Obnova drobné sakrální architektury částkou 35.000,00 Kč. Celkové náklady na obnovu kříže činí 95.450,00 Kč.
Obnova historické opony v divadle J. K. Tyla
Oponu právovárečného divadla v Třeboni namaloval v roce 1871 písecký malíř František Skála. Skálova opona je jednou z nejstarších zachovaných opon na našem území a patrně nejstarší funkční a nejdéle používanou oponou v Čechách a na Moravě. Na oponě je vyobrazen námět múz vznášejících se nad Prahou. Opona byla na několika místech mechanicky poškozena protržením, přehyby a zvlněním na okrajích. Vlastní malba je povrchově znečištěna a poškozena praskáním malby, provedením přemaleb a nevhodných zásahů při rekonstrukcích a opravách v minulosti. V letošním roce provedl restaurátor Jiří Látal z Litomyšle I. etapu její obnovy, která zahrnovala sejmutí opony, přenesení opony do přilehlého loutkového divadla, kde byla na podlaze hlediště opona rozvinuta a provedena restaurátorská oprava rubové strany spočívající v opravě trhlin, výměny záplat, provedení celoplošného vyčištění povrchu, vyrovnání přehybů a ostatních mechanických vad na oponě. Dřevěný navíjecí válec opony byl zrevidován a před zpětnou instalací opony byl  obalen speciální látkou pro odstranění nerovností povrchu. V plánované další etapě bude provedena obnova malířské výzdoby na lícové straně opony. Letošní obnova opony je částečně hrazena z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – opatření č. V. – Nemovité kulturní památky v částce 100.000,00 Kč. Celkové náklady na realizaci I. etapy obnovy opony činí 281.750,00 Kč.Výměna vrat požární zbrojnice v Branné
Budova požární zbrojnice v místní části Branná, kterou využívá místní Sbor dobrovolných hasičů, byla v roce 2006 rozšířena o přístavbu garáže pro nákladní požární vozidlo a zázemí hasičů. Vrata do nové garáže v přístavbě byla provedena moderně se sekčním otevíráním pomocí ručního ovládání. Ve staré části požární zbrojnice, využívané jako garáž pro osobní a menší požární techniku, zůstala dvě dvoukřídlá plechová vrata. Předmětem projektu bylo zvětšení vjezdových otvorů do garáže z důvodu usnadnění výjezdu garážovaných požárních vozidel,  výměna dvou kusů dvoukřídlých vrat za sekční vrata s elektrickým pohonem a doplnění elektrického pohonu k obsluze otevírání stávajících sekčních vrat garáže v přístavbě požární zbrojnice. Stavební práce prováděla v červenci a srpnu letošního roku stavební firma Jiří Janoušek – RENOSTAV Třeboň. Akce je spolufinancována Jihočeským krajem z dotačního programu Investiční dotace pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, Opatření č. 2 částkou 125.000,00 Kč. Celkové náklady akce jsou 191.288,00 Kč.
«Související odkazy

Partnerství