Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Suchdol nad Lužnicí

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Suchdol nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-22/18/442 ze dne 22.01.2018, vydán formou opatření obecné povahy dne 29.01.2018 s nabytím účinnosti dne 13.02.2018.

Územní plán Suchdol nad Lužnicí

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Suchdol nad Lužnicí

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložena u:

  • Pořizovatele: Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Příslušného stavebního úřadu: Městský úřad Suchdol nad Lužnicí;
  • Města Suchdol nad Lužnicí;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování.

 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - zastavitelná plocha S7 - severní část

Na základě žadosti fyzické osoby a následného rozhodnutí Zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí je pořizována Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 - severní část. Na této studii již byly zahájeny práce. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Veronika Jirovská a zodpovědným projektantem Ing. arch. Martin Jirovský Ph. D z ateliéru M.A.A.T.. Do návrhu územní studie je možné nahlédnout zde.

 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ - plocha S 42

Byly zahájeny práce na pořízení Územní studie Suchdol nad Lužnicí - plocha S 42. V současné době je návrh územní studie zpracováván projektantem (Ing. arch. Štěpánka Ťukalová)

«Související odkazy

Partnerství