ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Zastupitelstvo obce Stříbřec svým usnesením ze dne 01.12.2021 rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚP Stříbřec, která vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 + dodatku ze Zprávy o uplatňování. Změna je pořizována zkráceným postupem pořízení.
Dne 22.04.2024 byla na kamenných a elektronických deskách obce Stříbřec a Městského úřadu Třeboň zveřejněna veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání.
Veřejné projednání se uskuteční dne 30.05.2024 od 15:00 hodin na Obecním úřadě ve Stříbci.
Veřejná vyhláška je k nahlednutí zde.
Návrh Změny č. 3 Územního plánu Stříbřec pro veřejné projednání je dostupný zde.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Změna č. 2 ÚP Stříbřec nabyla účinnosti 06.10.2023.
Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 Územního plánu Stříbrec
                                              Úplné znění po změně č. 2 Územního plánu Stříbřec
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Změna č. 1 ÚP Stříbřec nabyla účinnosti dne 28.09.2017. 
Dokumentace je dostupná zde: Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 2. Zpráva o uplatňování)

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 01.12.2021.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC za období 2017-2021 (tzv. 2. zpráva) + dodatek.
Zpráva je současně zadáním Změny č. 3 ÚP Stříbřec.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 1. Zpráva o uplatňování)

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 17.12.2014.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBŘEC    

V současné době je platný Územní plán Stříbřec a Změna č. 1 a Změna č. 2 Územního plánu Stříbřec.
Územní plán Stříbřec nabyl účinnosti dne 28.09.2017.
Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Stříbřec
                                              Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN STŘÍBŘEC – zastavitelná ploch L7

Regulační plán nabyl účinnosti dne 03.10.2019.
Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Stříbřec – zastavitelná plocha L7

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací