ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV

Ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov za období 2017 - 2021 vyplynula potřeba pořízení Změny č. 1 ÚP Staňkov.
Pořizovatelem Změny je Obecní úřad Staňkov, oprávněná úřední osoba Ing. arch. Radek Boček; zodpovědným projektantem je Ing. arch. Martin Jírovský, Ph.D., MBA, DiS.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Staňkov Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkov byla schválena Zastupitelstvem obce Staňkov dne 16.08.2021 usnesením č. 6.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV (tzv. 2. zpráva o uplatňování)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Staňkov Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Staňkov byla schválena Zastupitelstvem obce Staňkov dne 28.12.2017 usnesením č. 10.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Staňkov pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAŇKOV
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN STAŇKOV

Územní plán Staňkov byl vydán Zastupitelstvem obce Staňkov dne 8.4.2013, formou opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 23.4.2013.
Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán Staňkov je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Staňkov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE STAŇKOV – ÚS1 – plocha Z6, Z7, Z9 a Z11

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelných plochách obce, vychází z ÚP Staňkov. Územní studie byla schválena dne 23.04.2018.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Staňkov ÚS1 – plocha Z6, Z7, Z9 a Z11

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací