VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁNU LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Lomnice nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem města Lomnice nad Lužnicí dne 09.11.2020 usnesením č. 166/13/Z/2020, č. 167/13/Z/2020 a usnesení ze dne 13.03.2023 č. 49/4/Z/2023.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.
Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí (za období 2016 - 2020) včetně schválených dodatků.
Zpráva je současně zadáním Změny č. 2 ÚP Lomnice nad Lužnicí, v současné době se připravuje návrh této změny pro veřejné projednání. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí svým usnesením č. 84/6/Z/2019 ze dne 10.06.2019 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí nabyla účinnosti dne 12.07.2019.
Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí je uložena u:

 Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí
                                               Úplné znění po změně č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN LOMNICE NAD LUŽNICÍ
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí vydalo dne 16.05.2016 Územní plán Lomnice nad Lužnicí, který nabyl účinnosti dne 01.06.2016.
Územní plán Lomnice nad Lužnicí je uložen u:

 Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Lomnice nad Lužnicí

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací