ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HALÁMKY 

Změna č. 1 Územního plánu Halámky byla schválena dne 24.04.2023 usnesením zastupitelstva obce Halámky vedeným pod číslem 5. Změna č. 1 Územního plánu Halámky byla vydána formou opatření obecné povahy dne 25.04.2023 a její vydání nabylo účinnosti dne 10.05.2023.

Změna č. 1 Územního plánu Halámky je uložena u: 

Změna č. 1 Územního plánu Halámky je dostupná v elektronické podobě zde.
Úplné znění Územního plánu Halámky po změně č. 1 je dostupné v elektronické podobě zde.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY

Územní plán Halámky byl schválen dne 20.06.2022 usnesením zastupitelstva obce Halámky vedeným pod číslem 7. Územní plán Halámky byl vydán formou opatření obecné povahy dne 04.07.2022 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.07.2022

Územní plán Halámky je uložen u: 

Územní plán Halámky je dostupný v elektronické podobě zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací