Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kompetence: odbor životního prostředí

Územní působnost: území města Třeboň včetně místních částí

Referent: Fliegelová Václava, Ing. tel: 384 342 172, email: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

Fyzická či právnická osoba žádá o povolení kácení dřevin v případě, že je vlastníkem pozemku. V případě kácení stromů se žádá tehdy, pokud je obvod kmene stromu měřený ve výšce 130 cm od paty kmene stromu větší než 80 cm. V případě kácení keřů je nutno požádat, pokud je plocha kácených keřů větší než 40 m². Toto povinnost se vztahuje i na ovocné stromy. O povolení kácení může požádat se souhlasem vlastníka pozemku i nájemce pozemku

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku: bez poplatku

Doklady, které musím mít sebou
  • Vyplněný formulář včetně uvedení důvodu kácení, rozměrů stromů a plochy keřů
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • U většího rozsahu kácení zákres dřevin do situace
  • Ve složitých případech může být požadováno doložení odborných posudků

Účastníci řízení jsou zejména:

  • osoby, které mají vlastnická nebo nájemní či uživatelská práva k dotčeným pozemkům
  • osoby, jejichž práva mohou být kácením stromu dotčena
  • občanská sdružení, která se přihlásí jako účastník řízení

Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech se žádost vyřizuje do 30 dní, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení. Ve složitých případech jedná úřad do 90 dnů od zahájení řízení.

Sankce při nedodržení

dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.

Zobrazení postupu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace

Rozšířená informace

Úplná informace

Formulář žádosti

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Sankce při nedodržení

«Související odkazy

Partnerství