Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

09. 10. 2019

Informace o šetření MěÚ Třeboň, Odboru ÚPaSŘ

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající ve sdělení závěrů šetření městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Žádost doručena dne 23.09.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 09.10.2019 formou doporučeného dopisu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 01-10-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství