Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

15. 01. 2014

Investiční plány města pro rok 2014

Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům města Třeboň pro rok 2014
Žádost doručena dne 02.01.2014 na podatelnu. Předáno odboru rozvoje a investic k připravení odpovědi na žádost. Vyřízení žádostí připravil referent odboru rozvoje a investic a tato odpověď byla žadateli odeslána dne 14.01.2014. Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informací nebyla po žadateli s ohledem na časovou náročnost s přípravou odpovědi požadována.

«Související odkazy

Partnerství