Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

13. 04. 2021

Informace z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných MěÚ Třeboň dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za období od 01.01.2021 až 31.03.2021.

Žádost byla doručena dne 08.04.2021.

Žadatelce byla odpověď odeslána dne 13.04.2021 elektronicky prostřednictvím emailové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadatelce požadovány.

«Související odkazy

Partnerství