Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

09. 04. 2021

Informace k rychloměru LTI 20/20 TrueCAM

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací, které se týkají smluv k rychloměru LTI 20/20 TrueCAM.

Žádost byla doručena prostřednictvím datové schránky dne 07.04.2021.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 09.04.2021 elektronicky prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství