Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

30. 03. 2021

Poskytnutí informace v souvislosti se zpracováním výzkumu s názvem „Eliminace korupčních rizik zaměstnanců státní správy a samosprávy“

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informace v souvislosti se zpracováním výzkumu s názvem „Eliminace korupčních rizik zaměstnanců státní správy a samosprávy“

Žádost byla doručena prostřednictvím datové schránky dne 19.02.2021.

Žadatelce byla odpověď odeslána dne 29.03.2021 elektronicky prostřednictvím datové schránky. Náklady související s poskytnutím informace byly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi povinným subjektem požadovány a žadatelkou uhrazeny v zákonné lhůtě.

«Související odkazy

Partnerství