Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

11. 11. 2020

Informace o poskytnutí rozhodnutí, povolení či souhlasu a podkladů pro správní akt

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí rozhodnutí, povolení či souhlasu a podkladů pro správní akt.

Žádost žadatele byla v písemné formě doručena dne 03.11.2020.

Žadateli byla odpověď odeslána dne 11.11.2020 prostřednictvím České pošty, s.p. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

«Související odkazy

Partnerství