Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

24. 08. 2020

Informace ve věci rozkladu proti rozhodnutí MV ČR

 Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, související s rozhodnutím MV ČR ve věci obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

 Žádost doručena dne 10.08.2020. Žadateli byla odeslána odpověď dne 12.08.2020 písemnou formou zaslaná doporučeně doručovatelem poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.                                             

Přiložený soubor: 12-08-20.pdf

«Související odkazy

Partnerství