Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

03. 07. 2020

Informace o vlastnictví lávky

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vedoucích ke zjištění vlastníka lávky přes Zlatou stoku.

Žádost žadatelky byla v písemné formě doručena dne 25.06.2020.

Žadatelce byla odeslána odpověď dne 03.07.2020 elektronicky, prostřednictvím emailové schránky. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadatelce požadovány.

«Související odkazy

Partnerství