Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 20. 04. 2020

Uzavírání sňatků od 11.05.2020

Informace ke konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.

 

Na základě usnesení vlády České republiky č.490 ze dne 30. 04. 2020 vstoupila v platnost nová pravidla pro konání svateb, která jsou platná od 11. 05. 2020

 

Podmínky uspořádání sňatečného obřadu:

 • uspořádání sňatečného obřadu je možné pouze za zachování přísných hygienických podmínek 

 • účast na svatbě je umožněna pro maximální počet 100 osob (do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající, matrikář a další)

 • osoby, které se svatby účastní, jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na mimořádné opatření snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

 • účastníci svatby již nemusí dodržovat odstupy nejméně 2 metry

 • po skončení sňatečného obřadu bude provedena dezinfekce všech použitých pomůcek.

   

   

  Veškeré dotazy týkající se uspořádání sňatečných obřadů zodpoví pracovnice MěÚ Třeboň, odboru právního – matriky: Miroslava Sadilová a Jitka Sýkorová na tel. číslech: 384 342 128 nebo 384 342 122.

Vyvěšeno: 14. 04. 2020

Sběrný dvůr - otevírací doba

Od 14.04.2020 je otevírací doba Sběrného dvora dle běžného provozního řádu.

ÚTERÝ - ČTVRTEK    07:00 - 10:45  

                                    11:30 - 15:45

PÁTEK                        07:00 - 10:45   

                                    11:30 - 17:45

SOBOTA                     07:00 - 11:15        

 

Ostatní omezení zůstávájí v platnosti.

Při vstupu na sběrný dvůr jsou povinné rouška a rukavice.

 • Odpad smí přivézt pouze občan města, a to osobním vozidlem nebo osobním vozidlem s přívěsným vozíkem 750 kg.

 • Každý se bude povinně prokazovat občanským průkazem, který ukáže obsluze, obsluha si opíše jméno a příjmení včetně adresy pro evidenci, po kontrole bude vpuštěn na vykládku.

 • Do prostoru sběrného dvora budou vpuštěna maximálně 2 vozidla současně.

 • Při čekání na odbavení nevystupujte z vozidla, výstup je povolen pouze při evidenci a vykládce! V případě nedodržování podmínek bude sběrný dvůr uzavřen. Chráníme zdraví zaměstnanců i Vaše.

 • Žádáme, aby občané využívali sběrný dvůr pouze v naléhavých případech pro odložení odpadu, který se aktuálně nevejde do odpadových nádob.

 • V žádném případě nesmějí sběrný dvůr využívat osoby v karanténě, a zejména osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, které musí být doma v izolaci.

 

         

 

Vyvěšeno: 09. 04. 2020

Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Na úřední desce bylo zveřejněno rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, podrobnosti zde.
Vyvěšeno: 03. 04. 2020

Třeboňské roušky do schránek

V průběhu minulého týdne zajistilo vedení města Třeboně roušky pro své občany. Roušky jsou určeny pro opakované použití. Po vyvaření a přežehlení je možné znovu použít tento ochranný prostředek. Celý týden byly na úřad dodávány jednotlivé zásilky roušek, které úředníci přebalili, doplnili o průvodní informace a následně roznášeli do schránek. V první vlně jsme získali 400 kusů roušek, které jsme přerozdělili mezi obyvatele Domů s pečovatelskou službou, městskou policii, dobrovolné hasiče a zaměstnance v terénu, kteří patří pod technické služby a Městskou vodohospodářskou. Následně jsme v dalších várkách zajistili přes 8 tis. kusů roušek pro obyvatele Třeboně a místních částí, pro Domov seniorů a Chráněné bydlení.

Díky úředníkům, a osadním výborům se podařilo, aby se roušky dostaly ke všem občanům města.

Pokud se rouška k někomu nedostala, mohlo to být tím, že nemá na území města trvalé bydliště, nebo nemá řádně označenou poštovní schránku. Proto si toto zkontrolujte.

Máte-li o roušku zájem a jste občanem Třeboně, zavolejte si na podatelnu úřadu, kde Váš požadavek zaevidujeme a roušku Vám připravíme k vyzvednutí. Veškeré informace Vám sdělí zaměstnankyně podatelny. Stejně tak jsou případy, kdy se občané chtějí vzdát roušky ve prospěch potřebnějších. I na tuto variantu jsme mysleli. Zabalené a nepoužité roušky je možné vhodit do boxu umístěného před městskou policí.

Tel. číslo na podatelnu Městského úřadu Třeboň 384 342 111

Vyvěšeno: 02. 04. 2020

Město Třeboň přidělí další dotace do sociálních služeb

Radní města Třeboně na svém posledním jednání schválili poskytnutí několika dotací do oblasti sociálních služeb. Městu byly doručeny další žádosti o poskytnutí individuálních dotací. Prvním žadatelem je AC Facility s.r.o., které provozuje Alzheimercentrum v Českých Budějovicích. V tomto zařízení pečují o tři obyvatele Třeboně. Jejich žádosti na základě schválení radních bylo vyhověno a získají tak 30 tis. Kč na svou činnost.

Druhým žadatelem je Nadační fond jihočeských olympioniků, který žádá o dotaci na humanitární pomoc  a podporu sportovců, kteří se účastnili olympijských her, nebo reprezentovali ČR na světových soutěžích. Jedná se o tři sportovce přímo z Třeboně. Rada města schválila poskytnout 45 tis. Kč.

Dalším žadatelem je společnost Ledax o.p.s., která žádá o dotaci na poskytování pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené občany Třeboně. „Financování těchto služeb je zabezpečováno z několika zdrojů. Na poskytování pečovatelské služby přispívají uživatelé dle sazebníku a dalším zdrojem je příspěvek od města. Pro letošek jsme vyhradili v rozpočtu 300 tis. Kč přímo Ledaxu. Příspěvek je poskytnut vždy za čtvrtletí a to ve výši 50 haléřů na 1 korunu přijatých úhrad od klientů. Dvě z uvedených dotací a to pro Nadační fond jihočeských olympioniků a Ledax musí být schváleny ještě na zastupitelstvu města, které bude svoláno podle situace s ukončením nouzového stavu,“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

 

«Související odkazy

Partnerství