Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Záblatí

Územní plán Záblatí

Zastupitelstvo obce Záblatí vydalo formou opatření obecné povahy Území plán Záblatí, který nabyl účinnosti dne 14.04.2016.

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBLATÍ

___________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁBLATÍ

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Záblatí Zprávu o uplatňování Územního plánu Záblatí dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Záblatí byla schválena Zastupitelstvem obce Záblatí dne 16.09.2020 pod usnesením č. 3/b/2020.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Záblatí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁBLATÍ

«Související odkazy

Partnerství