ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchodol nad Lužnicí svým usnesením č. 922/23/6/3/2022 ze dne 13.06.2022 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí bude pořizována dle § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. Zadání Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Suchdol nad Lužnicí (2018 - 2022).
Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Dne 11.09.2023 schválilo zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí Dodatek Změny č. 1 Územního plánu Suchdol nad Lužnicí.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí svým usnesením č. 921/23/6/2/2022 ze dne 13.06.2022 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí. Předmětná zpráva o uplatňování je současně i zadáním Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP SUCHDOL NAD LUŽNICÍ (2018-2022)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Suchdol nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-22/18/442 ze dne 22.01.2018, vydán formou opatření obecné povahy dne 29.01.2018 s nabytím účinnosti dne 13.02.2018.
Územní plán Suchdol nad Lužnicí je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Suchdol nad Lužnicí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S7 – severní část

Dne 03.06.2020 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ateliér M. A. A. T., se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zastoupená Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph. D., MBA.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 – sever
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S51

Dne 13.03.2023 schválilo Město Suuchdol nad Lužnicí svým usnesním č. ZM 1063/4/11/1/2023, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti dne 27.03.2023. Zpracovatelem územní studie je Projektový ateliér AD s. r. o., se sídlem Husova 4, 370 01 České Budějovice, zastoupená Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S51
_
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S42

Město Suchdol nad Lužnicí dne 18.05.2021 odstoupilo od záměru pořízení ÚS.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací