V rozmezí let 2006 - 2008 byl zpracován dokument rozbor udržitelného rozvoje území, který byl spolufinancován z fondů EU - Integrovaného operačního programu www.strukturalni-fondy.cz.

Zpracování tohoto dokumentu je zákonnou povinností dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Cílem tohoto dokumentu je zjištění  a  vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných  a  slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vyváženosti vztahu územních podmínek  pro  příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

(nyní již neaktuální data, mají pouze srovnávací hodnotu)

Podklady pro rozbor:

Rozbor:

 

Soubor ke stažení: Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Třeboň.pdf

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

JIHOČESKÝ FESTIVAL ZDRAVÍ TŘEBOŇ 2023

Město Třeboň všechny srdečně zve již tuto sobotu 16. září na tradiční Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023, který se koná na Masarykově náměstí.
Připraven je bohatý program pro malé i velké, trh chráněných dílen a neziskových organizací, Hadrárna a mnoho dalšího. Od 17.00 nezapomeňte navštívit přednášku Pavla Chlouby O cestování a zahradách Francie v loutkovém sále Divadla J. K. Tyla.
Každoročně je součástí festivalu také veřejná charitativní sbírka, kterou v letošním roce pořádáme pro Jaroslava Zárubu z Boru u Suchdola nad Lužnicí.
 
Akce Jihočeský festival zdraví Třeboň 2023 je finančně podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury.

Více informací

Konference Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu

Město Třeboň a společnost ENKI, o. p. s., zve na tradiční konferenci "Klimatická změna jako výzva a možnost pro rybniční a městskou krajinu", která se letos koná v Třeboni 21. září 2023 v KKC Roháč.

Více informací včetně přihlášky najdete na zde.

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací