Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Třeboň (2006 - 2008)


V rozmezí let 2006 - 2008 byl zpracován dokument rozbor udržitelného rozvoje území, který byl spolufinancován z fondů EU - Integrovaného operačního programu www.strukturalni-fondy.cz.

Zpracování tohoto dokumentu je zákonnou povinností dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Cílem tohoto dokumentu je zjištění  a  vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných  a  slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vyváženosti vztahu územních podmínek  pro  příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

(nyní již neaktuální data, mají pouze srovnávací hodnotu)

Podklady pro rozbor:

Rozbor:

 

Soubor ke stažení: Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Třeboň.pdf

«Související odkazy

Partnerství