VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRÁŽKA

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Ponědrážka Zprávu o uplatňování Územního plánu Ponědrážka dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Ponědrážka byla schválena Zastupitelstvem obce Ponědrážka dne 18.03.2015 usnesením č. 3/2015, bod 3.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Ponědrážka pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRÁŽKA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN PONĚDRAŽKA

V současné době je platný Územní plán Ponědrážka. Územní plán Ponědrážka byl vydán Zastupitelstvem obce Ponědrážka dne 15.9.2010, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 6.10.2010.
Územní plán Ponědrážka je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Ponědrážka

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací