Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Ponědraž

ÚZEMNÍ PLÁN PONĚDRAŽ

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 6/2019 ze dne 18.06.2019 vydalo Územní plán Ponědraž. Územní plán nabyl účinnosti dne 06.07.2019.

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložen u:

  • Pořizovatele - Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městkého úřadu Třeboň;
  • obce Ponědraž;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.

«Související odkazy

Partnerství