Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Novosedly nad Nežárkou


Územní plán Novosedly nad Nežárkou

Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou vydalo dne 13.02.2015 Územní plán Novosedly nad Nežárkou, který nabyl účinnosti dne 28.02.2015.

ÚZEMNÍ PLÁN NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

_____________________________________________________________________________________

Změna č. 1 Územního plánu Novosedly nad Nežárkou

Obec Novosedly nad Nežárkou svým usenesením č. 5/39/2022 ze dne 31.03.2022 vydalo Změnu č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou. Změna č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou nabyla účinnosti dne 16.04.2022. 

Změna č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou je uložena u:

  • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • obce Novosedly nad Nežárkou
  • Stavebního úřadu - Městský úřad Třeboň odbor územního plánování stavebního řádu, obecný stavební úřad
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Dokumentace k nahlednutí zde:

Změna č. 1 ÚP Novosedly nad Nežárkou

Úplné znění Územního plánu Novosedly nad Nežárkou po změně č. 1

 _______________________________________________________________

Vyhodnocení Územního plánu Novosedly nad Nežárkou

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Novoseldy nad Nežárkou Zprávu o uplatňování Územního plánu Novosedely nad Nežárkou dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou byla schválena Zastupitelstvem obce Novosedly nad Nežárkou dne 13.08.2019 usnesením č. 6/11/2019.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Novosedly nad Nežárkou pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU

_________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE MLÁKA - plocha P3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v dané lokalitě, vychází z ÚP Novosedly nad Nežárkou. Územní studie Mláka - plocha P3 byla schválena dne 14.09.2018.«Související odkazy

Partnerství