Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Nová Ves nad Lužnicí

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí

V současné době je platný Územní plán Nová Ves nad Lužnicí a Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a dále Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - Lokalita Sever, která zpřesňuje rozhodování v dané ploše.

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Nová Ves nad Lužnicí

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydaném územním plánu Nová Ves nad Lužnicí následně:

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí byl vydán Zastupitelstvem obce dne 16.4.2008, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 21.5.2008.

Územní plán Nová Ves nad Lužnicí je uložen u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
  • obce Nová Ves nad Lužnicí
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Územní plán Nová Ves nad Lužnicí (2008)
Dokumentace dále dostupná na geoportálu Jihočeského kraje.

———————————————————————————————————————————————————

Územní studie Nová Ves nad Lužnicí - LOKALITA SEVER

- Územní studie - lokalita Sever zpřesňuje rozhodování v rozvojové ploše v zastavitelném území obce, vycházející z ÚP Nová Ves nad Lužnicí

- ÚS Nová Ves nad Lužnicí - lokalita Sever byla schválena 14. 4. 2009.

———————————————————————————————————————————————————

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 17.12.2012 pod č.j. 55/12.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ

 

———————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí

Dne 02.12.2014 byla vydána Změna č.1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí, která nabývá účinnosti dne 17.12.2014.


Změna č. 1 ÚP Nová Ves nad Lužnicí a Právní stav ÚP NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ po vydání změny


———————————————————————————————————————————————————

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 22.08.2018 pod č.j. 269/18.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí

Dne 15.05.2019 zastupitelstvo obce Nová Ves nad Lužnicí schválilo svým usnesením č. 56/19

dodatek k 2. zprávě o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí.

__________________________________________________________________________________

Změna č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí

Zastupitelstvo obec Nová Ves nad Lužnicí svým usenesením č. 253/22 ze dne 21.02.2022 vydalo Změnu č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí. Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí nabyla účinnosti dne 22.03.2022.

Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí je uložena u:

  • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • obce Nová Ves nad Lužnicí
  • Stavebního úřadu - Městský úřad České Velenice, odbor výstavby, obecný stavební úřad
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování

Dokumentace k nahlednutí zde:

Změna č. 2 ÚP Nová Ves nad Lužnicí

Úplné znění Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí po změně č. 2

___________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ (tzv. 3. zpráva o uplatňování)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Nová Ves nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016-2020) dle § 55 stavebního zákona. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves nad Lužnicí dne 27.01.2021 pod č.j. 171/21.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí (období 2016 - 2020) 

 


«Související odkazy

Partnerství