Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Majdalena

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJDALENA

Dne 29.05.2017 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Majdalena o pořízení Územního plánu Majdalena (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 21 ze dne 30.03.2017). 

Zastupitelstvo obce Majdalena schválilo usnesením č. 3 ze dne 14.12.2017 Zadání Územního plánu Majdalena; následně bude zpracovatelem zpracován Návrh Územního plánu Majdalena.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Společné jednání se konalo dne 07.01.2021, na Městském úřadě v Třeboni.

Návrh ÚP Majdalena pro společné jednání

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání se uskutečnilo dne 21.02.2022 od 17:00 hod. v kulturním zařízení v Majdaleně.

Návrh Územního plánu Majdalena pro veřejné projednání

V současné době probíhá vyhodnocování stanovisek dotčených orgánů uplatněných po veřejném projednání a vyhodnocování námitek a přípomínek veřejnosti.

—————————————————————————————————————————————————

Územní plán obce Majdalena

V současné době je platný Územní plán obce Majdalena (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.12.2004) a Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena.

Údaje o vydaném územním plánu obce Majdalena:

Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán obce Majdalena je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
  • Obec Majdalena
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

—————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena

Změna č. 1 ÚPO Majdalena byla schválena usnesením zastupitelstvem obce Majdalena dne 25.10.2016. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 15.11.2016.

«Související odkazy

Partnerství