Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Lomnice nad Lužnicí

Územní plán Lomnice nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí vydalo dne 16.05.2016 Územní plán Lomnice nad Lužnicí, který nabyl účinnosti dne 01.06.2016.

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOMNICE NAD LUŽNICÍ

_______________________________________________________________________________________

Změna č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí svým usnesením č. 84/6/Z/2019 ze dne 10.06.2019 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí nabyla učinnosti dne 12.07.2019.

Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí

Úplné znění po Změně č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí

 ______________________________________________________________________________________

Vyhodnocování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu městaLomnice nad Lužnicí Zprávu o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí byla schválena Zastupitelstvem města Lomnice nad Lužnicí dne 09.11.2020 usnesením č. 166/13/Z/2020 a 167/13/Z/2020.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí (za období 2016 - 2020).

_______________________________________________________________________________________

Změna č. 2 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí

Změna č. 2 ÚP Lomnice nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí (za období 2016-2022). Pořizovatelem Změny č. 2 ÚP je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.

V současné době je samosprávou města vybírán zpracovatel Změny. 

«Související odkazy

Partnerství