Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Dle § 166 odst. 2 zákona 183/2006 Sb., je pořizovatel územně analytických podkladů (městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu) povinen zveřejňovat údaje o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi. Výkresy jsou zveřejněny na Geoportálu Jihočeského kraje.

 • Jev A067 - technologický objekt zásobovíní vodou včetně ochranného pásma
 • Jev A068 - vodovodní síť včetně ochranného pásma
 • Jev A069 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
 • Jev A070 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
 • Jev A071 - výroba elektřiny včetně ochranného pásma
 • Jev A072 - elektrická stanice včetně ochranného pásma
 • Jev A073 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
 • Jev A074 - technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
 • Jev A075 - vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
 • Jev A076 - technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma - v ORP se nenachází
 • Jev A077 - ropovod včetně ochranného pásma - v ORP se nenachází
 • Jev A078 - produktovod včetně ochranného pásma - v ORP se nenachází
 • Jev A079 - technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma
 • Jev A080 - teplovod včetně ochranného pásma
 • Jev A081 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
 • Jev A082 - komunikační vedení včetně ochranného pásma
 • Jev A083 - jaderné zařízení - v ORP se nenachází
 • Jev A084 - objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami - v ORP se nenachází
 • Jev A085 - skládka včetně ochranného pásma - v ORP se nenachází
 • Jev A086 - spalovna včetně ochranného pásma - v ORP se nenachází
 • Jev A087 - zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma - v ORP se nenachází

«Související odkazy

Partnerství