Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Hrachoviště

Obec Hrachoviště nemá platný územní plán. Umisťovat stavby lze pouze v zastavěné části obce vymezené k 11. 2. 2015 opatřením obecné povahy Vymezení zastavěného území Hrachoviště.

Opatření obecné povahy bylo vydáno dne 9. 6. 2015 a nabylo účinnosti dne 5. 8. 2015

textová část

grafická část

____________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN HRACHOVIŠTĚ

Zastupitelstvo obce Hrachoviště svým usnesením č. 5/2021 ze dne 02.02.2021 rozhodlo o pořízení Územního plánu Hrachoviště. 

V současné době probíhájí práce na doplňujících průzkumech a rozborech území, které poslouží jako podklad pro zpracování návrhu zadání ÚP.

«Související odkazy

Partnerství