Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Halámky

ÚZEMNÍ PLÁN HALÁMKY

Dne 16.03.2016 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Halámky o pořízení Územního plánu Halámky (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 7 ze dne 07.03.2016). Následně byly projektantem vypracovány Doplňující průzkumy a rozbory, na jejichž základě byl vypracován Návrh zadání ÚP Halámky.

Zastupitelstvo obce Halámky na svém zasedání č. 22 dne 17.07.2017 schválilo usnesením č. 4 Zadání ÚP Halámky.

Společné jednání se konalo dne 03.02.2020, na Městském úřadě v Třeboni.

Návrh ÚP Halámky pro společné jednání 

Veřejné projednání se konalo dne 21.02.2022, od 15:00 hod. v kulturním domě Halámky.

Návrh Územního plánu Halámky pro veřejné projednání

V současné době probíhá příprava na schválení v zastupitelstvu obce Halámky.

________________________________________________________________________________________________

Územní plán obce Halámky

V současné době je platný Územní plán obce Halámky (obecně závazná vyhláška obce ze dne 8.12.2004) a Změna č. 1 ÚPO Halámky

údaje o vydaném územním plánu obce Halámky:

Územní plán obce Halámky byl schválen Zastupitelstvem obce dne 8.12.2004 a nabyl účinnosti dne 26.12.2004.

Územní plán obce Halámky je uložen:

  • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavební úřad Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
  • Obec Halámky
  • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

—————————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Halámky

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚPO Halámky

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č.1 ÚPO Halámky:

Změna č.1 ÚPO Halámky byla vydána Zastupitelstvem obce dne 10.08.2010 pod číslem usnesení 37, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 26.8.2010

Změna č.1 UPO Halámky je uložena u:

  • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Stavebního úřadu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí
  • obce Halámky
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

——————————————————————————————————————————

«Související odkazy

Partnerství