Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Chlum u Třeboně

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUM U TŘEBONĚ

Zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně svým usnesením č. 70/2019 ze dne 11.06.2019 schválilo ÚP Chlum u Třeboně

Územní plán Chlum u Třeboně nabyl účinnosti dne 27.06.2019.

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložen u:

  • Pořizovatele - Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
  • Stavebního úřadu Městkého úřadu Třeboň;
  • městyse Chlum u Třeboně;
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.
_________________________________________________________________________________________
 

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUM U TŘEBONĚ

Změna č. 1 ÚP Chlum u Třeboně byla schválena Zastupitelstvem městyse Chlum u Třeboně  usnesením č. 20-17 ze dne 28.06.2022 s nabytím účinnosti dne 11.08.2022.

Pořizovatelem i zpracovatelem byl Projektový ateliér AD s. r. o., Husova 4, 370 01 České Budějovice, zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Daňkem. 

Změna č. 1 ÚP Chlum u Třeboně je uložena u:

  • Úřadu územního plánování –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
  • Městyse Chlum u Třeboně
  • Stavebního úřadu - Městský úřad Třeboň odbor územního plánování stavebního řádu, obecný stavební úřad
  • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Dokumentace k nahlednutí zde:

Změna č. 1 ÚP Chlum u Třeboně a Úplné znění po změně č. 1 ÚP Chlum u Třeboně

«Související odkazy

Partnerství