Kompetence: odbor životního prostředí
Územní působnost: území města Třeboň včetně místních částí
Referent: tel: , email: , č.dv.:
Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

Fyzická či právnická osoba žádá o povolení kácení dřevin v případě, že je vlastníkem pozemku. V případě kácení stromů se žádá tehdy, pokud je obvod kmene stromu měřený ve výšce 130 cm od paty kmene stromu větší než 80 cm. V případě kácení keřů je nutno požádat, pokud je plocha kácených keřů větší než 40 m². Toto povinnost se vztahuje i na ovocné stromy. O povolení kácení může požádat se souhlasem vlastníka pozemku i nájemce pozemku

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku: bez poplatku

Doklady, které musím mít sebou

Účastníci řízení jsou zejména:

Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech se žádost vyřizuje do 30 dní, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení. Ve složitých případech jedná úřad do 90 dnů od zahájení řízení.

Sankce při nedodržení

dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.

Zobrazení postupu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace

Rozšířená informace

Úplná informace

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací