Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Nový územní plán Třeboň

Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, projekt č. CZ.1.06/5.3.00/05.06061

Celkové výdaje (CV): 828 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 828 000,00 Kč
Podpora: 828 000,00 Kč (100% celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 703 800,00 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze státního rozpočtu: 124 200,00 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření územního plánu z vlastního podnětu.

Nový Územní plán Třeboň spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu si můžete prohlédnout zde.

 

«Související odkazy

Partnerství