Předchozí neplatné vyhlášky:

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Finanční dar na údržbu Cesty kolem Světa

V Třeboni je velice oblíbená a hojně navštěvovaná naučná stezka s názvem Cesta kolem Světa. Stezka začíná u hotelu Bohemia-Regent na okraji parku lázní Aurora a končí na hrázi rybníka Svět u Šustova pomníku. Naučná stezka je určena pro pěší turisty. Na trase se nachází 16 informačních zastávek, odpočinková místa se stolky a lavičkami, odkud jsou hezké výhledy do okolní krajiny.

Rada města Třeboně schválila uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), základní organizace Třeboň o poskytnutí finančního daru ve výši 25 tis. Kč na údržbu stezky. Stezku vybudoval ČSOP před více než 25 lety. Po celou dobu zajišťuje její údržbu. Dar bude použit na celoroční údržbu, která zahrnuje úklid odpadků na stezce, nátěry tabulí a laviček, zajištění průchodnosti (rozřezání a odstranění padlých stromů a větví, kosení vegetace kolem stezky na některých místech), kontrola a opravy mostků a výměna poškozených tabulí.

Více informací

Hledá se provozovatel souboru obytných buněk ve Staré Hlíně

Rada města schválila opakované zveřejnění záměru pronájmu souboru 4 typových buněk umístěných ve staré Staré Hlíně. Buňky jsou umístěny na pozemku s parcelním číslem 199. Každá z buněk má výměru podlahové plochy cca 40 m2. Buňky dříve sloužily jako dočasné ubytování pro občany postižené povodní v roce 2002, následně se pak využívaly pro účely rekreačního a sportovního vyžití. Dalším jejich posláním bylo ubytování pro ukrajinské uprchlíky.  V současné době jsou buňky nevyužity. Z tohoto důvodu se rada města rozhodla soubor buněk pronajmout provozovateli, který by se o ně staral a zajistil jejich využití např. pro krátkodobé ubytování. Smlouva se zájemcem je na dobu určitou a to nejdéle do 31.10.2024. Na úřední desce města byl zveřejněn záměr nájmu se všemi podmínkami. Uchazeči o nájem buněk musí předložit městu podnikatelský záměr a svou nabídku výše nájemného (obálková metoda). Minimální výše nájemného byla schválena ve výši 20.000 Kč/měsíc/4 buňky. Každá z buněk je vybavena nábytkem vč. 5 lůžek, kuchyňkou, vařičem a nádobím a každá má své sociální zázemí v podobě WC a sprchového koutu.

Více informací

Třeboň nabízí k pronájmu další městské byty

Radní města Třeboně schválili opakované zveřejnění záměru pronájmu dvou městských bytů, které jsou volné k okamžitému nastěhování. Oba byty se nachází  v Rožmberské ulici v domě čp. 34/I.

První byt má číslo 5 a jedná se o byt 1+1 s výměrou 52,8 m2. Byt je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči, bojlerem, plynovými konvekčními a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 876 tis. Kč. Byla provedena kompletní rekonstrukce bytu včetně injektáže zdiva a celková výměna vybavení bytu.

Druhý byt má číslo 6 a jedná se o byt 1+1 s výměrou 54,4 m2. Byt je vybaven kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří, bojlerem, plynovými topidly a krbovými kamny. V tomto roce byl opraven nákladem města ve výši 131 tis. Kč. Byl vybudován podhled stropu a předstěny ze sádrokartonu včetně tepelné izolace stropu, nové odvětrání koupelny a nová výmalba a nátěry.

O oba byty se mohou zájemci ucházet formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky je stanovena na 130,- Kč/m2/měsíc.

Uchazečem o tyto byty může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech a to po dobu minimálně 12 měsíců, nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytů byl zveřejněn na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny v rámci komise, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Ing. Jana Grammetbauerová.

Více informací