Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

16. 01. 2020

Informace o stavbě v k.ú. Chlum u Třebobně

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací týkajících se samostatně stojící stavby o půdorysu cca 4 x 10 m, umístěnou na pozemku parc.č. KN 732/19 v k.ú. Chlum u Třeboně.

Žádost doručena dne 30.12.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 09.01.2020 formou doporučeného dopisu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 09-01-20.pdf

«Související odkazy

Partnerství