Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

13. 01. 2020

Informace Osadní výbor Branná

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k požadavku nahlédnutí do zápisů jednání Osadního výboru Branná.

Žádost doručena dne 04.12.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 19.12.2019 ve formě doporučeného dopisu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 13-01-20.pdf

«Související odkazy

Partnerství