Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

06. 01. 2020

Oprava Bertiných lázní Třeboň - část II. - Oprava bazénové vany

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací vztahujících se k stevbě „Oprava Bertiných lázní Třeboň – část II. – Opravy bazénové vany“.

Žádost doručena dne 11.12.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 13.12.2019 formou doporučeného dopisu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 06-01-20.pdf

«Související odkazy

Partnerství